Virtualna izložba „OLUJA 1995. – 2020.“
Autorica izložbe VARINA JURICA TURK
Suradnik na izložbi MIŠO ĐURAŠ
Fotografije:
MATKO BILJAK • BOŽIDAR VUKIČEVIĆ
ZVONIMIR PANDŽA • MILO KOVAČ
Muzika
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR
• Đana Kahriman i Vid Veljak – PASACAGLIA
• Verdi Giusepe – NABUCCO – uvertira • ANDANTE • Bersa Blagoje – IDILA
Dizajn i video montaža
NEDIM MECO – MEC DIZAJN, Dubrovnik
Sva prava pridržana
Copyright © Muzej Domovinskog rata Dubrovnik 2020.
U realizaciji izložbe surađivali smo s nizom pojedinaca, ustanova i institucija, koje su nam pružile
potporu u radu na čemu im zahvaljujemo. Posebnu zahvalnost dugujemo istaknutim ratnim
fotoreporterima Matku Biljku i Božidaru Vukičeviću na darovanoj građi, Zvonimiru Pandži, kao i
Miroslavu Iviću, predsjedniku Uprave Slobodne Dalmacije, Gradu Dubrovniku, Dubrovačkom
simfonijskom orkestru i Državnom arhivu.

Skip to content