UTVRDA SLOBODE

Virtualnom izložbom Utvrda slobode Muzej Domovinskog rata Dubrovnik predstavlja javnosti najnovija postignuća u nastavku sustavnog rada na sakupljanju, stručnoj obradi i prezentaciji muzejske građe u složenim uvjetima potpunog i djelomičnog lockdowna. Istodobno, nastojali smo iznalaženjem i unapređenjem novih načina komunikacije s publikom, ovaj put preko digitalnih kanala, odgovoriti na covid izazove i zajedničkim snagama osigurati održanje i danji razvoj muzejske djelatnosti.

Veliki interes javnosti, koji su izazvale naše objave i akcije prikupljanja građe pokrenute na društvenim mrežama i muzejskoj web-stranici te dio programa realiziran „on line“, potvrdio je da smo na pravom putu.
Brojnim donacijama branitelja i građana, zaprimljenim tijekom 2020. godine, dodatno smo obogatili sadržaj svih muzejskih zbirki, a pojačanim radom na obradi i digitalizaciji povećali stupanj obrađenosti i dostupnosti građe. O tome na najbolji način svjedoči broj od preko 25 tisuća novo digitaliziranih muzejskih predmeta u ovom kriznom razdoblju.
Priređenom izložbom cjelovito smo prezentirali sva naša nova postignuća, ostvarena zajedničkim radom stručnih djelatnika, suradnika, prijatelja Muzeja i sveobuhvatnom suradnjom s lokalnom zajednicom, na očuvanju sjećanja i utvrđivanju povijesne istine o događajima iz novije hrvatske povijesti.

Izložbu čine tri tematske cjeline:
– NOVOPRIKUPLJENA GRAĐA – DIO DONACIJA 2020.
– NADOPUNJENI PODACI U KATALOGU MUZEJSKIH PREDMETA
– OBRADA I DIGITALIZACIJA PRIKUPLJENE GRAĐE

1. NOVOPRIKUPLJENA GRAĐA
DIO DONACIJA 2020.

U ovoj cjelini predstavljamo donatore i prezentiramo dio darovane građe naših građana, koja je tijekom protekle godine pronašla stvarni i digitalni put do Muzeja.

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik zahvaljuje donatorima i prijateljima muzeja na poklonjenim predmetima:
Nedjeljko Babić
Mirja Beusan
Ane Čerjan
Ivica Čorić
Andrija Grgić
Tihana Kalbić
Dubravko Kišur
Fani Knego Pijević
Pero Lepeš
Gordana Luznik
Tonći Mamuzić
Anka Miloš
Blaženko Ogresta
Adriana Padovan
Željko Topolovec
Ivan Viđen

2. NADOPUNJENI PODACI U KATALOGU MUZEJSKIH PREDMETA

U ovoj tematskoj cjelini izlažemo samo manji broj izvornih ratnih fotografija snimljenih od strane profesionalnih fotografa gdje su nam nedostajuće podatke o osobama na slikama nadopunili naši virtualni posjetitelji na Facebook stranici Muzeja.

Prigodom provođenja ove akcije prikupljanja podataka iznova se potvrdila važnost komunikacije s publikom, prisutnost na društvenim mrežama i mrežnim stranicama, ali i nužnost obrade i digitalizacije građe kako bi je učinili što dostupnijom javnosti.

3. OBRADA I DIGITALIZACIJA PRIKUPLJENE GRAĐE

Ovu tematsku cjelinu posvetili smo prezentaciji našeg dosadašnjeg, široj javnosti često „nevidljivog“, sustavnog rada i postignuća u stručnoj obradi muzejske građe, a posebno na njenoj digitalizaciji i inventarizaciji u vrijeme korona krize. Predstavljamo do sada neizlagane dijelove iznimno vrijednih donacija iz Zbirke dokumenata i Zbirke fotografija i negativa, koje su u potpunosti ili najvećim dijelom obrađene i digitalizirane.

Opsežnim terenskim radom i sveobuhvatnim akcijama sakupljanja građe značajno smo obogatili sve muzejske zbirke, koje su postale neiscrpno vrelo podataka za sve one koji se žele baviti proučavanjem razdoblja Domovinskog rata.

Samo tijekom protekle pandemijske godine provedena je opsežna digitalizacija i inventarizacija, kojom je obuhvaćeno preko 10 000 izvornih ratnih negativa iz sadržaja Zbirke fotografija, te više od 15 000 izvornih dokumenata i ratnih negativa iz Zbirki Muzeja. IZ ZBIRKE DOKUMENATA MUZEJA DOMOVINSKOG RATA Zahvaljujući gosparu Nikoli Obuljenu Muzej Domovinskog rata Dubrovnik došao je u posjed arhivske građe Kriznog Štaba općine Dubrovnik, koja sadrži 873 dokumenta. Zbirka je u potpunosti obrađena i digitalizirana, što je posebno važno, budući da sadrži veliki broj izvornih fax-poruka sklonih izbljeđivanju te je značajan dio dokumenata bio teško čitljiv. Ovom prigodom prezentiramo samo neke dokumente iz vremena najžešćih napada agresora na Grad 1991. godine.

IZ ZBIRKE FOTOGRAFIJA MUZEJA DOMOVINSKOG RATA

Tijekom opsežnog terenskog istraživanja u foto-arhivu „Slobodne Dalmacije“, provedenog u sklopu višegodišnjeg muzejskog projekta „Hrvatska ratna fotografija“, Muzeju je ustupljena ogromna količina iznimno vrijedne fotografske građe iz Domovinskog rata, čiji su autori njeni istaknuti fotoreporteri. Tom prigodom su nam Matko Biljak i Božidar Vukičević, ponajbolji hrvatski ratni fotoreporteri, poklonili svoje cjelokupne ratne zbirke koje sadrže više od 200 000 izvornih negativa. Samo tijekom 2020. obradili smo i digitalizirali više od 12 000 fotografija sa svih hrvatskih bojišnica.

Budući da prigodnim objavama redovito obilježavamo značajnije datume iz Domovinskog rata, odabranim fotografijama Božidara Vukičevića, ovaj put vas podsjećamo na obljetnicu agresorskog zauzimanja i miniranja brane Peruća 1993. Izvorni negativi (5 filmova) obrađeni su i digitalizirani u Zbirci fotografija.

Zahvaljujući razumijevanju uprave „Slobodne Dalmacije“, koja nam je omogućila istraživanja u svom arhivu, prikupili smo i veći dio snimljenog materijala našeg legendarnog fotoreportera Mila Kovača.
Nažalost, ni u „Slobodnoj“ nismo pronašli izvorne negative, već samo dio izrađenih fotografija od kojih je značajan broj originalnih tele-foto ispisa lošije kvalitete. I pored toga, uz snimke koje je darovao Muzeju neposredno nakon završetka Domovinskog rata, sakupili smo, obradili i digitalizirali 1248 njegovih fotografija. Za ovu izložbu odabrali smo samo neke od manje objavljivanih.

Varina Jurica Turk
ravnateljica

MDRD MUZEJ DOMOVISKOG RATA DUBROVNIK

VIRTUALNA IZLOŽBA
UTVRDA SLOBODE

AUTORICA IZLOŽBE
VARINA JURICA TURK

SURADNIK NA IZLOŽBI
MIŠO ĐURAŠ

GLAZBA
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR

DIZAJN I VIDEO MONTAŽA
NEDIM MECO, MEC DIZAJN, DUBROVNIK

Copyright © Muzej Domovinskog rata Dubrovnik 2021.