Muzej Domovinskog rata Dubrovnik
Poljana Paska Miličevića 1
20000 Dubrovnik
Tel: 020/324-856

e-mail: mdrd@mdrd.hr

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik ima 5 zaposlenih,
ravnatelj, jedan viši kustos i 3 biljetera

1. SKUPLJANJE GRAĐE

1.2. Terensko istraživanje

-Tijekom 2017. nastavila se uspješna suradnja s Upravom „Slobodne Dalmacije“ Split, i nastavljen je terenski rad u osobnim arhivima istaknutih ratnih fotoreportera Matka Biljka, Mila Kovača, Božidara Vukičevića i Željka Maganjića, u sklopu priprema za tisak monografije „Slike rata – Matko Biljak, Božidar Vukičević, kao i u Udruzi 4. gbr. ZNG Split.

Prikupljeno 1376 fotografija iz Domovinskog rata

-Nastavljen je rad u Državnom arhivu Dubrovnik na arhivskim brojevima „Slobodne Dalmacije“ (1990.-1995.), a posebno na prilozima nastalim djelovanjem dubrovačkog dopisništva SD. Rad u sklopu višegodišnjeg muzejskog projekta „Hrvatska ratna fotografija“.

1.3. Darovanje

-Civilna zaštita Dubrovnik darovala je opremu iz Domovinskog rata Muzeju za pohranu i izlaganje: detektor za otkrivanje mina, dva „poljska“ telefona s radio stanicama, držač za izradu ratnih zemljovida i dvije zaštitne kacige, 6 predmeta za Zbirku trodimenzionalnih predmeta MDRD

-Muzeju darovana knjiga „Karanfil s pjesnikova groba“, Augusta Šenoe, koju je dana 26. svibnja 1992., nakon što su se snage JA povukle s prilaza Gradu, zapovjednik tenkovske satnije 163. brigade Mihael Kišur pronašao na Žarkovici, na pragu bunkera. Knjiga je bila otvorena i „označena“ tragom vojničke čizme na poglavlju pod naslovom „Kako došlo, tako prošlo“, a naknadno su se u nju krajem mjeseca svibnja 1992. potpisivali dubrovački branitelji.

2. ZAŠTITA

2.1. Preventivna zaštita

-Nastavak višegodišnjeg rada na zaštiti građe iz Zbirke dokumenata, u bez kiselinske uložnice i registratore složena te označena inventirana građe iz Zbirke Dokumenata – 1900 inventarnih predmeta.

-Nastavak sustavnog rada na preventivnoj zaštiti Zbirke fotografija i negativa, razvrstavanju i ulaganju negativa i fotografija u bez kiselinske uložnice, daljnja digitalizaciji građe, prikupljanje podataka o autorima i nanošenje novih inventarnih oznaka – 270 inventarnih predmeta

3. DOKUMENTACIJA 

3.1. Inventarna knjiga

Inventirana 73 predmeta u Zbirci dokumenata, od inv. broja D 3271 do inv. broja D 3344 u M++ u (Varina Jurica Turk)

Klasičnim načinom inventirana 420 predmeta iz Zbirke fotografija, od inv broja F 6075 do inv broja F 6495 (Mišo Đuraš)

3.2. Katalog muzejskih predmeta

Nastavak digitalizacije i pripreme dokumenata za inventarizaciju, obrađena 172 dokumenta (Varina Jurica Turk)

5. STALNI POSTAV

5.2. Izmjene i dopune postava stalne izložbe „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“

o Naziv: „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“

o Autori stručne koncepcije: Varina Jurica Turk, Mišo Đuraš

o Autori likovnog postava: Varina Jurica Turk, Mišo Đuraš

o Opseg (broj eksponata): 767

o Površina u m²: 311

o Kraći opis: Nadopuna i obogaćivanje izložbe „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“ s novo prikupljenim izvornim predmetima iz Domovinskog rata, novim izložbenim panoima i legendama (stručna obrada građe i prezentacija) uz redovito provođenje čišćenja, uređenja i opremanja izložbenog prostora u neobnovljenoj tvrđavi Imperijal na Srđu.

– Daljnje održavanje elektroinstalacija te nabava i zamjena rasvjete led reflektorima u svim izložbenim prostorima u tvrđavi Imperijal (600 m²)

6. STRUČNI RAD

6.1. Stručna obrada muzejske građe

-Obrada građe Kriznog štaba Dubrovnik – Arhiv Kriznog Štaba iz 1991. godine, daljnja priprema građe za inventarizaciju.

-Stručna obrada građe iz Zbirke dokumenata za izložbu iz fundusa Muzeja „Čuvar sjećanja“

-Nastavak obrade, izlučivanja, datiranja i inventiranja građe iz foto arhiva Slobodne Dalmacije za Zbirku fotografija MSP (autori Željko Maganjić, Matko Biljak, Božidar Vukičević), te rad na pripremi izdanja monografije „Slike rata – Matko Biljak, Božidar Vukičević“

-Obrada i priprema građe za potrebe izložbe „Čuvar sjećanja“ iz Zbirke fotografija.

6.5. Posudbe i davanje na uvid

-Davanje na uvid građe iz Zbirke fotografija, voditelj M. Đuraš

6.6. Sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima

-The best in Heritage, 2017., Dubrovnik, bez izlaganja

6.7. Publicistička djelatnost stručnih djelatnika

-Jurica Turk Varina. Obrana i deblokada Dubrovnika, 1991. – 1992. /Zlatko Kalle – Nepokoreni Dubrovnik/ HMDCDR ,Zagreb, 2017./ str. 7-13./ ISBN 978-953-7439-82-8, CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000977321.

-Đuraš Mišo. Obrana i deblokada Dubrovnika, 1991. – 1992. /Zlatko Kalle – Nepokoreni Dubrovnik/ HMDCDR ,Zagreb, 2017./ str. 7-13./ ISBN 978-953-7439-82-8, CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000977321.

6.9. Stručna pomoć i konzultacije

-Konzultacije i stručna pomoć g. Božidaru Vukičeviću u svezi priprema za izdanje Monografija „SLIKE RATA Matko Biljak – Božidar Vukičević“ (V. J. Turk, M. Đuraš)

-Stručna pomoć Zavičajnom klubu Imoćana u Dubrovniku i Udrugama proisteklim iz Domovinskog rata Imotske krajine, te priprema i realizacija programa obilježavanja obljetnice oslobađanja Golubovog kamena i obljetnice podizanja spomenika poginulim Imoćanima na Južnom bojištu. (M. Đuraš, V. J. Turk)

-Stručna pomoć Udruzi roditelja poginulih hrvatskih branitelja Dubrovnik, g. Niku Vukoviću u organizaciji i vođenju programa obilježavanja podizanja spomenika poginulim braniteljima na širem području Osojnika, Osojnik, 5. listopada (V. J. Turk)

-Stručna pomoć Sebastianu Vukosaviću, novinaru Radio Dubrovnika u realizaciji emisije „Gradoplov“, tijekom 2017., u dijelovima koji se odnose na Domovinski rat u Dubrovniku i faktografiju. (V. J. Turk)

-Stručna pomoć Gradu Dubrovniku, realizacija izložbe povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja kao i izrada prezentacije za svečanu proslavu 4. kolovoza 2017. na Stradunu u organizaciji Grada Dubrovnika, Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik i ustanova u kulturi Grada

-Pružena stručna pomoć HTV u, na osnovu prikupljene građe iz Muzejskih zbirki, za realizaciju dokumentarne emisije o oslobađanju juga Hrvatske

-Pružena stručna pomoć HV MORH za realizaciju obilježavanja 25. obljetnice oslobađanja hrvatskog juga. Prikupljeni i predani podaci o poginulim hrvatskim braniteljima u vojno redarstvenoj operaciji oslobađanja juga Hrvatske, dana na korištenje izvorna muzejska građa, izrađen stručni tekst – i povjesnica koja je javno objavljena na dan svečanog obilježavanja 29. listopada 2017.

-Pružena stručna pomoć Hrvatsko memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata na pripremi i tiskanju monografije „Nepokoreni Dubrovnik – Zlatko Kalee“ i izrada stručnog teksta objavljenog u monografiji, autora V. J. Turk i M.Đuraš

6.12. Informatički poslovi muzeja

-Priprema dijela građe od Kriznog Štaba Dubrovnik za inventarizaciju, skeniranje – digitalizacija dokumenata i fax poruka,– Arhiv Kriznog Štaba br. 1., 2., i Arhiv Kriznog Štaba br. 3.

Digitalizirano 210 dokumenta i pripremljeno za inventarizaciju, (V. J Turk)

-Nastavak digitalizacije fotografija i ratnih izdanja Slobodne Dalmacije i Dubrovačkog vjesnika za potrebe dokumentacije muzeja (V. J. Turk, M. Đuraš)

-Nastavljena digitalizacija fotografija za Zbirku fotografija, digitalizirano 500 fotografija. (M. Đuraš)

6.13. Ostalo 

-Urednički poslovi za Zbornik „Dani pobjede“. (V. J. Turk, M. Đuraš)

-Sudjelovanje u obilježavanju obljetnice početka agresije na Dubrovnik u Domovinskom ratu, 1. listopada u suradnji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata. (V. J. Turk, M. Đuraš)

-Suradnja s Udrugom roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Dubrovnik pri obilježavanju pogibije hrvatskih branitelja na Osojniku, 5. listopada 2017. (V. J. Turk, M. Đuraš)

-Suradnja s Udrugama proisteklim iz DR radi obilježavanja datuma pogibije hrvatskih branitelja na Bosanci, Strinčjeri i Srđu u studenom 1991. (M. Đuraš)

-Sudjelovanje u službenom programu obilježavanja oslobođenja Golubovog kamena u Trstenom 2. srpnja 2017., kao i 20. obljetnice podizanja spomenika poginulim Imoćanima na Južnom bojištu. (V. J. Turk, M. Đuraš)

9. IZLOŽBENA DJELATNOST

1.

-Naziv izložbe: Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995., Hrvatski povijesni muzej, Zagreb – gostovanje Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik

-Mjesto održavanja i prostor: Hrvatski povijesni muzej, Zagreb

-Vrijeme trajanja: 29. ožujka do 28. listopada 2017.

-Autori stručne koncepcije: Varina Jurica Turk, Mišo Đuraš

-Autori likovnog postava: Varina Jurica Turk, Mišo Đuraš

-Opseg: 650

-Web adresa: www.hismus.hr

-Vrsta: pokretna, povijesna, kompleksna, tuzemna

-Tema: Izvorna izložba “Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.” prezentirana u tvrđavi Imperijal na Srđu – simbolu obrane Dubrovnika, od 2008. godine izazvala je veliki interes domaće i strane publike, te tako i interes za njenim izlaganjem u Hrvatskoj. Nakon Muzeja Grada Šibenika, gostovali smo u Hrvatskom povijesnom muzeju, Zagreb. Pokretna dvojezična (hrvatski/engleski) izložba sastojala se od tri tematske cjeline: Srpsko-crnogorska agresija 1991., Dani pobjede 1992., Stradanja stanovništva, civilnih objekata i spomenika kulture na dubrovačkom području u Domovinskom ratu, uključujući izvorne dokumente i trodimenzionalne predmete s korištenjem multimedije i prezentiranjem izvornih snimki agresije na Dubrovnik, fotografija razaranja gospodarskih, civilnih objekata i spomenika kulture, te poginulih dubrovačkih branitelja.

-Korisnici: široka publika

-Izložbu je razgledalo 6729 posjetitelja

2.

-Naziv izložbe: Zoran Filipović, 1991.

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik, gostovanje izložbe i suradnja s ratnim fotografom, autorom Zoranom Filipović. Izložbe je realizirana je kao četvrta tematska izložba u sklopu muzejskog projekta “Hrvatska ratna fotografija”, koji je Muzej Domovinskog rata pokrenuo 2013.

MDRD realizirao je izložbu povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, te pripremio prezentaciju za svečanu proslavu 4. kolovoza na Stradunu u organizaciji Grada Dubrovnika, Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik i ustanova u kulturi Grada.

-Mjesto održavanja i prostor: Tvrđava Imperijal, Dubrovnik

-Vrijeme trajanja: 4. kolovoza – 28. rujna 2017.

-Koordinatorica izložbe: Varina Jurica Turk

-Autor stručne koncepcije: Zoran Filipović

-Autor likovnog postava: Mišo Đuraš, Zoran Filipović, Varina Jurica Turk

-Opseg: 210 fotografija

-Tema: Povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u Muzeju Domovinskog rata Dubrovnik priređena je gostujuća izložba fotografija „Zoran Filipović – 1991.“ autora Zorana Filipovića, istaknutog hrvatskog fotografa, pisca i dizajnera.

godine. Povećan interes za ratnu fotografiju uvjetovan je istaknutim mjestom koje danas zauzima u muzejima, neovisno o tome koristimo li je kao nezamjenljiv muzejski predmet ili kao izložbeni medij, u prvom redu radi njene iznimne dokumentarne vrijednosti. Opsežnom sakupljačkom i izložbenom djelatnošću te obradom fotografske građe nastale u Domovinskom ratu, kroz ovaj projekt nastojali smo dati svoj doprinos očuvanju ovog važnog dijela naše kulturne baštine, koji je s izostankom odgovarajuće brige društva izložen ubrzanom propadanju i uništavanju.

Sadržaj ove izložbe čine od autora odabrane fotografije koje su nastale tijekom 1991. godine, kad neumorno obilazi sve najteže hrvatske bojišnice. Zahvaljujući iskazanom fotografskom umijeću, hrabrosti i etičnosti ubrzo stječe povjerenje najšire svjetske javnosti, kao vjerodostojan svjedok istine o prljavom osvajačkom ratu koji se vodi protiv hrvatskog naroda.

Izložene fotografije Zoran Filipović slaže kronološki i tematski prema vremenu i mjestu nastanka, što gledatelju omogućuje cjelovitiji uvid i razumijevanje hrvatske ratne stvarnosti 1991. godine.

-Vrsta: povijesna, fotografska, edukativna, informativna, pokretna

-Korisnici: široka publika

-Izložbu je razgledalo: 24463 posjetitelja

3.

-Naziv izložbe: Nepokoreni Dubrovnik – Zlatko Kalle

U sklopu programa Grada Dubrovnika, „Dan dubrovačkih branitelja“, MDRD prezentirao je izložbu „Nepokoreni Dubrovnik“, autora fotografija Zlatko Kalle.

Realizirana je kao peta tematska izložba u sklopu muzejskog projekta “Hrvatska ratna fotografija”, koji je Muzej Domovinskog rata pokrenuo 2013. godine.

-Izložba ratnih autorskih fotografija, tvrđava Imperijal

-Mjesto održavanja i prostor: tvrđava Imperijal, 5. prosinca 2017. – 5.travnja 2018.

-Vrijeme trajanja: 5. prosinca 2017. – 5. lipnja 2018.

-Koordinatorica izložbe: Varina Jurica Turk

-Autori stručne koncepcije: Mišo Đuraš, Zlatko Kalle, Varina Jurica Turk

-Autor likovnog postava: Mišo Đuraš

-Opseg: 21 fotografija

-Tema: autorske ratne fotografije s dubrovačkog područja u Domovinskom ratu za vrijeme 1991. i 1992. godine

-Vrsta: povijesna, fotografska, edukativna, informativna, pokretna

-Korisnici: Građani grada Dubrovnika, stanovnici Dubrovačko neretvanske županije, školska djeca, branitelji, Udruge proistekle iz Domovinskog rata, brojni domaći i strani posjetitelji Grada.

-Izložbu je razgledalo: 20743 posjetitelja

U sklopu izložbe upriličeno je i predstavljanje javnosti foto monografije ratnog fotografa Zlatka Kalle – “Nepokoreni Dubrovnik” u izdanju Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, u suradnji sa Muzejom Domovinskog rata, koja obuhvaća njegove fotografije nastale 1991.-1992. na dubrovačkom području. Stručne tekstove u monografiji potpisuju Ante Nazor, Varina Jurica Turk i Mišo Đuraš. Monografiju su predstavili dr. sci. Ante Nazor, ravnatelj HMDCDR, Mišo Đuraš, viši kustos Muzeja Domovinskog rata, voditelj Zbirke fotografija i Zlatko Kalle, autor fotografija.

4.

Naziv izložbe: Čuvar sjećanja,
Muzej Domovinskog rata Dubrovnik, tvrđava Imperijal, 5. prosinac 2017.

-Izložba iz fundusa Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik –

darovana građa za MDRD

-Mjesto održavanja i prostor: Tvrđava Imperijal, Srđ

-Vrijeme trajanja: 5. prosinca 2017. – 5. lipanja 2018.

-Autorica stručne koncepcije: Varina Jurica Turk

-Suradnik na izložbi: Mišo Đuraš

-Autori likovnog postava: Varina Jurica Turk, Mišo Đuraš

-Opseg: 173

-Vrsta: povijesna, umjetnička, kompleksna, tuzemna, edukativna, informativna, skupna

-Tema: Povodom obilježavanja Dana dubrovačkih branitelja, MDRD je organizirao tematsku izložbu iz fundusa Muzeja pod nazivom „Čuvar sjećanja“. Izložbom smo, prezentirali prikupljene kao i do sada nepoznate dijelove građe iz pojedinih donacija, čije su nam proučavanje i obrada omogućili utvrđivanje novih povijesnih činjenica i stjecanje znanstveno utemeljenih spoznaja o događajima iz naše najnovije povijesti. Posebnu vrijednost građe predstavljaju donacije branitelja i građana, darovani predmeti, dijelovi opreme i naoružanje, kao i umjetnički predmeti koji su sad dijelovi Zbirki Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik.

-Korisnici: Građani grada Dubrovnika, stanovnici Dubrovačko neretvanske županije, školska djeca, branitelji, Udruge proistekle iz Domovinskog rata, brojni domaći i strani posjetitelji Grada.

-Izložbu je razgledalo: 20743 posjetitelja

10. IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA

10.1. Tiskovine

-Plakat, pozivnica izložbe „Zoran Filipović, 1991.“

-Plakat, pozivnica izložbe: „Nepokoreni Dubrovnik, Zlatko Kalle“

-Plakat, pozivnica izložbe: „Čuvar sjećanja“

10.2. Audiovizualna građa

-Izrada i nadopuna DVD-a za potrebe II. tematske cjeline na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995. “ u tvrđavi Imperijal. Prikazuje (video materijala) u trajanju od 17 minuta – originalne snimke iz vremena Domovinskog rata (razaranja povijesne jezgre Dubrovnika, Konavala, Župe dubrovačke, života u Gradu u okruženju) te izbor iz video materijala – doniranog od dubrovačkih branitelja. (V. J. Turk, M. Đuraš, N. Meco)

11. EDUKATIVNA DJELATNOST

11.1. Vodstva (vodstva za građanstvo, vodstva za škole, specijalna vodstva)

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za OŠ Lapad, 70 učenika, 5. svibnja 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 40 učenika Gimnazije Dubrovnik, 5. svibnja 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 20 studenata, Evropski dom Dubrovnik, 9. svibnja 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 20 osoba, članovi Udruga proisteklih iz Domovinskog rata Imotske krajine, 9. svibnja 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 50 osoba, Slovenski državljani, 14. svibnja 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 30 učenika Gimnazije Dubrovnik, 15. svibnja 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 25 osoba, Vojna škola Zagreb- dočasnička škola HV , 8. lipnja 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 28 osoba, Biciklistički klub Dubrovnik i gosti, 3. srpnja 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 52 osobe, Judo klub Ura Nage Dubrovnik 5. srpnja 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 45 osoba, Judo klub Ura Nage Dubrovnik 25. srpnja 2017.

-Stručno vodstvo i povijesno izlaganje na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 32 osobe, Interuniverzitetski centar Dubrovnik, 25. srpnja 2017.

– Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, i izložbi „Zoran Filipović 1991.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 73 osobe, građani grada Dubrovnika, 4. kolovoza

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, i izložbi „Zoran Filipović 1991.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 32 osobe, hodočasnici, Marijanski zavjet za Domovinu, 24. kolovoza 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, i izložbi „Zoran Filipović 1991.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 47 osoba, Župa sv. Mihajlo sa gostima iz Slavonije – djeca slabijeg imovinskog stanja, 30. kolovoza 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 73 učenika OŠ Marin Držić, uz održavanje radionice- kviz za učenike, Dubrovnik, 28. rujna 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, i izložbi „Zoran Filipović 1991.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 120 učenika OŠ Cavtat, Dubrovnik, 5. listopada 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 51 učenika Nadbiskupske škole Split, 20. listopada 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 54 pripadnika Specijalne policije Karlovac, 21. listopada 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 28 učenika gimnazije Dubrovnik s učenicima-gostima iz Zagreba, 25. listopada 2017.

-Stručno vodstvo na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 26 učenika OŠ Orašac, 28. studenoga 2017.

-Stručno vodstvo na izložbama „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, „Nepokoreni Dubrovnik – Zlatko Kalle“ i „Čuvar sjećanja“ u tvrđavi Imperijal na Srđu za 23 studenta , Studenti studija Povijest Jadrana i Mediterana Sveučilišta u Dubrovniku, 6. prosinca 2017.

-Stručno vodstvo na izložbama „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, „Nepokoreni Dubrovnik – Zlatko Kalle“ i „Čuvar sjećanja“ u tvrđavi Imperijal na Srđu za 94 učenika sedmih i osmih razreda OŠ, Dubrovnik, 7. prosinca 2017.

11.2. Predavanja

Održano predavanje, stručno vodstvo i povijesno izlaganje na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“, u tvrđavi Imperijal na Srđu za 32 osobe, studenta Interuniverzitetskog centra Dubrovnik, 25. srpnja 2017., Mišo Đuraš

11.3. Radionice i igraonice

Održana radionica u suradnji s OŠ Marin Držić, uz sudjelovanje učenika – održano predavanje o Domovinskom ratu na dubrovačkom području, stručno vodstvo na izložbi i radionica „Kviz znanja“, 28. rujna 2017. S učenicima osmih razreda OŠ Marin Držić (109 učenika), održan „Kviz“ iz povijesti i vremena Domovinskog rata na dubrovačkom području uz pronalazak predmeta iz postava izložbe, u natjecateljskom karakteru kviza gdje su učenici bili podijeljeni u radne skupine. V. J. Turk

12. ODNOSI S JAVNOŠĆU (PR)

12.1. Objave u tiskanim i elektroničkim medijima

Redovito popraćen rad MDRD na elektroničkim lokalnim medijima kao i u Dubrovačkom vjesniku, Du listu i Glasu Grada

12.2. Sudjelovanje u televizijskim i radijskim emisijama

Redovito sudjelovanje u emisijama Radio Dubrovnika povodom otvorenja izložbi „Zoran Filipović, 1991.“, „Nepokoreni Dubrovnik – Zlatko Kalle“, „Čuvar sjećanja“, (Varina Jurica Turk)

Sudjelovanje u emisiji HTV a Vijesti iz kulture povodom gostovanja izložbe „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995.“ u Hrvatskom povijesnom muzeju (Varina Jurica Turk, Mišo Đuraš)

Sudjelovanje u emisiji HTV a „Dobro jutro Hrvatska povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja (Varina Jurica Turk)

14. UKUPAN BROJ POSJETITELJA
Uz sve veće sudjelovanje Muzeja u kulturnom životu Grada i obogaćivanje njegove ponude, u 2017. godini zabilježeno je novo povećanje broja posjetitelja. Oslanjajući se na razvoj kulturnog turizma i sve bolju suradnju s turističkim gospodarstvom, obrazovnim ustanovama, i prilagodbom radnog vremena Muzeja, izložbe MDRD razgledalo je sveukupno 88034 posjetitelja.Posjet Muzeju Domovinskog rata Dubrovnik, Tvrđava Imperijal, Srđ, obuhvaća posjet stalnim i povremenim izložbama Muzeja tijekom 2017. kada je bilo 81305 posjetitelja. Od ukupnog broja ostvareno je individualnih 47838 (odrasli) i 8532 (studentskih) posjeta; sveukupno individualnih: 56370. Grupni posjet Muzeju bilježi 9297 posjeta. Sveukupno je prodano ulaznica 65667. Besplatan posjet ostvarilo je 15638 posjetitelja.

Na izložbi „Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“ u Hrvatskom povijesnom muzeju, Zagreb (gostovanje, 31. ožujka – 15. listopada 2017.) zabilježen je posjet od 6729 posjetitelja.
Uz stručno vodstvo kustosa građani, hrvatski branitelji, članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata, osnovne i srednje škole te visokoškolske ustanove su redovito i u sve većem broju posjećivale muzejski postav i povremene izložbe, tako da je vidljiv nastavak dolazaka domaće publike u muzejske prostore.

15. FINANCIJE

15.1. Izvori financiranja (u %)

-RH: /

-lokalna samouprava: 98.54%

-vlastiti prihod: 1,55%

-sponzorstvo: /

-donacije: /