Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

how to write an essay test paperhelp how to write an essay guide

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora  (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice unutar domene https://mdrd.hr/.hr.

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežne stranice Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V3.1.1 (2019-11), uz iznimke koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Nema prikladnog tekstualnog opisa slika
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Pojedine poveznice nalaze se u slici pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
  • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
  • Neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • Datoteke .pdf otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .xls datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje, s time da ni jedna vrsta datoteke nema upute što će se dogoditi klikom na link (otvaranje u novom tabu ili preuzimanje)
  • Nije omogućena transkripcija video zapisa i mogućnost uključivanja podnaslova, nema transkripta niti snimku prijevoda na hrvatski znakovni jezik
  • Muzej Domovinskog rata Dubrovnik radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.  

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova Izjava pripremljena je 27. lipnja 2021. godine , prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik i suradnika sukladno Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti.
Ova izjava posljednji je put revidirana 27. lipnja 2021. Muzej Domovinskog rata Dubrovnik će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Muzej Domovinskog rata Dubrovnik putem elektroničke pošte mdrd@mdrd.hr

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

INSPEKCIJSKI NADZOR

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 (0) 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr