Dokumentacija

Financijska izvješća

Rebalans MDRD za 2019. Grad Dubrovnik

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.12.2019

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.12.2017

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017

Izvješća o radu

Godišnje izvješće o radu MDRD za 2019

Godišnje izvješće o radu MDRD za 2018

Godišnje izvješće o radu MDRD za 2017

MDRD MDC za 2018

MDRD MDC za 2017

Statut

Izmjene i dopune Statuta MDRD 2018.

Statut MDRD 2016

Cijena ulaznica MDRD

Pravo na pristup informacijama

Godišnje izvješće ZPPI 2019

Godišnje izvješce ZPPI 2018

Godišnje izvješće ZPPI 2017

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uparbu informacija

Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Uvid u muzejsku građu

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u Muzejsku gradju i dokumentaciju

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju

Zahtjev za davanje na uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije

Zaštita osobnih podataka

OBRAZAC za povlačenje privole 2018

Odluka o imenovanju povjerenika za zastitu privatnosti

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka MDRD

PRISTUP INFORMACIJAMA suglasnost GDPR

UGOVORI suglasnost GDPR

Zaštita osobnih podataka