how to write an english essay on romeo and juliet freeessaywriter.org how to write an email englischunterricht
how to write an essay topics paperhelp how to write a cover letter backstage
how to write an argumentative essay with examples freeessaywriter.org how do we write address in english

Dokumentacija

Financijska izvješća

Rebalans MDRD za 2019. Grad Dubrovnik

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.12.2019

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.12.2018

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.12.2017

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019

Bilješke uz financijski izvještaj za 2018

Bilješke uz financijski izvještaj za 2017

Izvješća o radu

Godišnje izvješće o radu MDRD za 2019

Godišnje izvješće o radu MDRD za 2018

Godišnje izvješće o radu MDRD za 2017

MDRD MDC za 2018

MDRD MDC za 2017

Statut

Izmjene i dopune Statuta MDRD 2018.

Statut MDRD 2016

Cijena ulaznica MDRD

Pravo na pristup informacijama

Godišnje izvješće ZPPI 2019

Godišnje izvješce ZPPI 2018

Godišnje izvješće ZPPI 2017

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o ustroju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uparbu informacija

Odluka o visini naknade (cjenik) stvarnih materijalnih troškova

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Uvid u muzejsku građu

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u Muzejsku gradju i dokumentaciju

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju

Zahtjev za davanje na uvid i korištenje muzejske građe i dokumentacije

Zaštita osobnih podataka

OBRAZAC za povlačenje privole 2018

Odluka o imenovanju povjerenika za zastitu privatnosti

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka MDRD

PRISTUP INFORMACIJAMA suglasnost GDPR

UGOVORI suglasnost GDPR

Zaštita osobnih podataka